Басшылығы

Майнюра Саветовна Мурзамадиева
Туризм индустриясы комитетінің төрайымы

Байланыс:
Телефон: +7 (7172) 74-10-04
E-mail:m.murzamadieva@mks.gov.kz