Азаматтық бюджет

23.05.2018

2018 – 2020 жылдарға арналған басым республикалық бюджеттік инвестициялар тізбесі

23.05.2018

Республикалық бюджеттің жобасына кейінге қалдыру шартымен енгізілген, өте маңызды және жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске асыруға бағытталған басым республикалық бюджеттік инвестициялардың тізбесі

23.05.2018

2018 – 2020 жылдарға арналған басым республикалық бюджеттік инвестициялар тізбесі

28.04.2018

Шығыстар бойынша жиынтық есеп 31.12.2017 ж. жағдай бойынша бюджеттік сыныптама бойынша

28.04.2018

Шоғырландырылған қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба (01.01.2018 ж. жағдай бойынша)

28.04.2018

Таза активтердiң/капиталдың өзгерiстерi туралы шоғырландырылған есеп (01.01.2018 ж. жағдай бойынша)

28.04.2018

Қаржылық қызмет нәтижелері туралы шоғырландырылған есеп (01.01.2018 ж. жағдай бойынша)

28.04.2018

Ақшаның қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп (тiкелей әдiс) (01.01.2018 ж. жағдай бойынша)

28.04.2018

Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің ұзақ мерзімді инвестициялары жөніндегі ақпарат (01.01.2018 ж. жағдай бойынша)

28.04.2018

Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс (01.01.2018 ж. жағдай бойынша)